In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 30/ 365 56 39,
Fax: 34/ 540 681

E-mail
TANÁRI KÉZIKÖNYV
a
Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

című tananyagcsomaghoz


 

 

Szerkesztette: Beró László


Hannah Arendt Egyesület

Budapest, 1999
TartalomjegyzékElőszó

3

Tantervi útmutató

 

Tantervelméleti bevezető

6

Makrotanterv

7

Mikrotanterv

10

Csoportjátékok és strukturált gyakorlatok

15

Dokumentumfilmek

38

Tanulmányok

 

Ellenállási mozgalmak a holocaust alatt

45

Szintik és romák

69

Z. Bauman: A modernkor és a holocaust

75