In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 30/ 365 56 39,
Fax: 34/ 540 681

E-mail
Demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége.


Nemzetközi oktatási fórum tanárok számára
Budapest, 2001. november 30. - december 1.


"Demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége" című konferencia megrendezésével Egyesületünk a baloldali diktatúrákkal kapcsolatos oktatást és megemlékezést szerette volna ösztönözni.

A konferencia tartalmi leírása:
A demokratikus politikai rendszer működésének egyik feltétele a demokratikus politikai kultúra megléte. A demokrácia politikai intézményei önmagukban nem elegendők e kultúra megteremtésére, ezen értékek megalapozásában és átadásában az iskolai szocializációnak van fontos szerepe. Az iskolai órák és megemlékezések során lehetőség nyílik arra, hogy a demokrácia politikai kultúráját szembeállítsuk a diktatúrák világával. A XX. század totalitárius rendszereinek történetével és működésével való szembesülés megvilágítja a diákok számára, hogy miért fontos az emberi jogok tiszteletben tartása, az állampolgári felelősség tudatos vállalása és a demokrácia intézményeinek megvédése.
A múlt sötét korszakaival való szembesülés - ilyenek voltak Magyarországon a fasiszta és a kommunista diktatúrák - egyetlen társadalom számára sem könnyű feladat. A szembesülés elmaradása azonban végzetes lehet a jelen és jövő demokráciájának szempontjából. A Hannah Arendt Egyesület ezért tartja küldetésének, hogy tanárképzések és konferenciák révén ösztönözze és segítse ezt a folyamatot.

A konferencia céljai:
    ˇ Felhívni a tanárok figyelmét a totális politikai rendszerekkel kapcsolatos oktatás fontosságára és szükségességére
    ˇ Interdiszciplináris tematika bemutatása, amely modellül szolgálhat az iskolai oktatáshoz
    ˇ Nemzetközi módszertani tapasztalatok megismertetése a magyar tanárokkal

A konferencia célcsoportja:
Budapesti és vidéki középiskolai tanárok voltak, a résztvevő tanárok többsége vidéki iskolákból érkezett. A konferenciára meghívót küldtünk minden magyar középiskolába, hirdetést tettünk közzé a "Köznevelés" című újságban, és meghívót kaptak mindazok a tanárok, akik korábban már résztvettek a Hannah Arendt Egyesület tanár továbbképzésén vagy konferenciáján.
A konferencia résztvevőinek száma 40 fő volt.


Előadások:

Megnyitó:Kovács Monika (Hannah Arendt Egyesület)
Tafferner Tamás (Oktatási Minisztérium)
Marie Rydh (Oktatási Minisztérium, Svédország):A svéd oktatási kormányzat programja
Gyarmati György (Történeti Hivatal): A szovjet-típusú társadalom
Szilágyi Ákos (ELTE BTK): A rendszer bűnbakjai
Bozóki András (CEU): Párt és irányítás
Standeisky Éva (1956-os Intézet): Pártállamosított irodalom
Kovács András (CEU): Ideológia
Kovács János (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Ausztria): Gazdaság a szovjet-típusú társadalmakban
Matthias Heyl ("Erziehung nach/über Auschwitz" Alapítvány, Németország):
A holokauszt-oktatás modellje
Bodo von Borris (Universitat Hamburg, Németország) : A történelem szerepe a nyilvánosságban és a magán szférában
Rainer M. János (1956-os Intézet): Iskolai emléknapok (okt.23., febr.25)
Gyarmati György (Történeti Hivatal): Diktatúra 1956-1989.
Laki Mihály (MTA Közgazdaságtudományi Intézet): Gazdaság, belső polgárosodás
Heiszler Vilmos (ELTE BTK): Politikai ellenzékek
Kisbali László (Magyar Iparművészeti Egyetem): Rémönuralom. Petri György politikai költészetéről.
Szkárosi Endre ELTE BTK): Az alternatív művészet szerepei és intézményei

A konferencia támogatói a Soros Alapítvány és az Oktatási Minisztérium

Beró László (HAE)és Gyarmati György, előadó Szkárosi Endre, előadó Bodo von Borris, előadó Kovács András és Kovács János, előadók Bozóki András és Standeisky Éva, előadók
A képekre kattintva megtekintheti azok nagyított változatát.