In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 30/ 365 56 39,
Fax: 34/ 540 681

E-mail
Szöveggyűjtemény


I. Egyén és társadalom
II. Mi és ők
III. Németország az 1920-as években
IV. Magyarország a két világháború között
V. A nácik magukhoz ragadják a hatalmat
VI. Alkalmazkodás és engedelmesség
VII. A fokozódó erőszak
VIII. A holocaust
IX. Akik csak nézték, és akik cselekedtek
X. Ítélkezés
XI. Történelmi örökségek
XII. A részvétel választása


A serdülőkor olyan időszak, amikor a fiatalok a függetlenség, a szabadság és a felelősség fogalmainak értelmezésével küszködnek. Ugyancsak ez az időszak, amikor a kortárs csoportok és a kölcsönös emberi kapcsolatok felfedezése nagy hatást gyakorol rájuk. A szöveggyűjtemény olvasmányai abban segítik a fiatalokat, hogy saját identitásukról és a társadalomhoz való viszonyukról elgondolkodjanak. A szövegek gyakran különböző nézőpontokat mutatnak be, egymással vetélkedő felfogásokat, hiszen nemcsak saját magunkat, hanem embertársainkat is meg kell tanulnunk megérteni. A serdülőkor idején a személyiség jelentős mértékben fejlődik, a diákoknak saját gondolkodásuk működését is meg kell érteniük. A tananyag a kognitív érést és a történelem iránti fogékonyságot azzal is fejleszti, hogy konfliktushelyzeteket mutat be, s újra meg újra szembesíti a hallgatók egyszerű válaszait a történelemi kérdések komplexitásával. Azt is végiggondolhatják, milyen egyéni választási lehetőségeik vannak abban a társadalomban, amelyben élnek és választásaiknak milyen következményei lehetnek. A diákok olyan szókincsre tehetnek szert, mely a döntéshozatalhoz szükséges, s melyet érveléskor használhatnak.

Miközben azzal birkóznak, hogy megismerjék, milyen választási lehetőséggel rendelkeztek az egyes emberek a náci uralmat megelőző időszakban, a diákok egyre kevésbé találják kielégítőnek a szimpla válaszokat arra a kérdésre, hogy miért bukott el a demokrácia Németországban. Lassan kezdik meglátni az összefüggéseket a múlt és a jelen között, és talán azt is megfogalmazzák, hogy mit lehetett volna akkor és mit kell ma tenni. A kötet megőrizte a Facing History and Ourselves Foundation által kiadott eredeti amerikai könyv szerkezetét, gondolati ívét és fejezeteinek nagy részét, ugyanakkor az eredeti szövegeket a magyar történelemmel, a mai magyar társadalommal és Magyarországon élő kisebbségekkel foglalkozó fejezetek egészítik ki.