In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 30/ 365 56 39,
Fax: 34/ 540 681

E-mailHírlevél

Hannah Arendt Egyesület
Felelős Kiadó: Kovács Mónika elnök

I. Évfolyam, 1. Szám
2000.május

Kedves Kollégák!

Az elmúlt öt évben Egyesületünk - a Soros Alapítvány támogatásának köszönhetően - több mint tizenöt tanárképző szemináriumon mutatta be a "Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című programot. Ötszáznál is több tanár vett részt bevezető szemináriumokon és sokan jöttek vissza hozzánk haladó képzésre is. Programunk sikere azt mutatja, hogy iskoláinkban nagy igény van olyan új tananyagokra, amelyek a történelmi kiindulópont mellett a pszichológiai, szociológiai, etikai és filozófiai nézőpontoknak is teret adnak, elősegítik a kooperatív és többszempontú feldolgozást, a szokványos "ki" és "hol" helyett inkább a "miért" és "hogyan" kérdéseket teszik fel. A következő tanévben, mikor a magyar iskolások is megemlékeznek a Holocaust áldozatairól különösen fontos, hogy az állampolgári felelősségvállalás és a multikulturális gondolkodás értékei is teret kapjanak az oktatásban, hogy biztosak lehessünk abban, hogy soha többé nem válhat senki a kirekesztés, előítéletesség és rasszizmus áldozatává társadalmunkban. Tanárképzésünk célja, hogy segítséget adjon a Holocaust Emléknapra való felkészüléshez.
Első Hírlevelünkben szeretnénk rövid tájékoztatást nyújtani kiadványainkról és a jövő félévben rendezett szemináriumainkról mindazoknak, akik még nem ismerik a programot. Reméljük azoknak is hasznos információkkal szolgálunk majd, akik már ismernek minket!

Kovács Mónika

Kiadványaink

Szöveggyűjtemény
"Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi viselkedés"

A serdülőkor olyan időszak, amikor a fiatalok a függetlenség, a szabadság és a felelősség fogalmainak értelmezésével küszködnek. Ugyancsak ez az időszak, amikor a kortárs csoportok és a kölcsönös emberi kapcsolatok felfedezése nagy hatást gyakorol rájuk. A szöveggyűjtemény olvasmányai abban segítik a fiatalokat, hogy saját identitásukról és a társadalomhoz való viszonyukról elgondolkodjanak. A szövegek gyakran különböző nézőpontokat mutatnak be, egymással vetélkedő felfogásokat, hiszen nemcsak saját magunkat, hanem embertársainkat is meg kell tanulnunk megérteni. A serdülőkor idején a személyiség jelentős mértékben fejlődik, a diákoknak saját gondolkodásuk működését is meg kell érteniük. A tananyag a kognitív érést és a történelem iránti fogékonyságot azzal is fejleszti, hogy konfliktushelyzeteket mutat be, s újra meg újra szembesíti a hallgatók egyszerű válaszait a történelemi kérdések komplexitásával. Azt is végiggondolhatják, milyen egyéni választási lehetőségeik vannak abban a társadal

omban, amelyben élnek és választásaiknak milyen következményei lehetnek. A diákok olyan szókincsre tehetnek szert, mely a döntéshozatalhoz szükséges, s melyet érveléskor használhatnak. Miközben azzal birkóznak, hogy megismerjék, milyen választási lehetőséggel rendelkeztek az egyes emberek a náci uralmat megelőző időszakban, a diákok egyre kevésbé találják kielégítőnek a szimpla válaszokat arra a kérdésre, hogy miért bukott el a demokrácia Németországban. Lassan kezdik meglátni az összefüggéseket a múlt és a jelen között, és talán azt is megfogalmazzák, hogy mit lehetett volna akkor és mit kell ma tenni.
A szöveggyűjtemény feldolgozásához a hagyományosnál lazább iskolai keretekre van szükség, hiszen csak a bizalom légkörében fogalmazhatóak meg fontos kérdések és válaszok. Tanárképző szemináriumainkon azokat a módszereket mutatjuk be, amelyek segítenek az ilyen légkör kialakításában. A szöveggyűjteményt minden szemináriumunkon résztvevő tanár megkapja és ha a programot tanítani szeretné az iskolai könyvtár részére is kérhet példányokat.

Dokumentumfilm-összeállítás

A kazetta kilenc szerkezeti egységből áll és követi a szöveggyűjtemény felépítését, illetve a továbbképzések programját. Valamennyi blokkhoz feldolgozási kérdéseket is összeállítottunk. A blokkok elején jelezzük, hogy melyik fejezethez kapcsolhatók a filmek leginkább, az egyes filmek mellett pedig a témát feldolgozó olvasmány száma és a fejezet száma is szerepel.
A filmrészleteket külföldi és magyar dokumentumfilmekből és filmhíradókból válogattuk össze és bekerült az összeállításba a Hannah Arendt Egyesület néhány saját készítésű interjúja is.
 A filmek átlagosan 15-20 perc időtartamúak és természetesen felhasználhatóak a szöveggyűjtemény fejezeteitől függetlenül is.

Kézikönyv

Tanári kézikönyvünkkel elsősorban azoknak a kollégáknak szeretnénk megkönnyíteni a munkáját, akik egy vagy több továbbképzés keretében már személyesen megismerkedtek a programmal, s arra az elhatározásra jutottak, hogy saját iskolájukban is kipróbálják azt egy-egy tanulócsoporttal, amihez várhatóan egy-két újszerű iskolai döntésre és egyeztetésre is szükség lesz majd.
A kézikönyv első fejezet arról szól, hogyan lehet a makro-és mikro tantervek közegében elhelyezni a modult, valamint tanmenet javaslatokat tartalmaz.
A szituációs játékok és drámatechnikai módszerek nélkülözhetetlenek a tanítási folyamatban. "Strukturált gyakorlatok" címen ezzel kapcsolatban ad segítséget a következő fejezet.
A harmadik egységben a program elemeinek hatékonyabb elsajátításához készült filmanyagok bemutatása található, utalásokkal arra, hogy melyik könyvfejezethez lehet jól használni az adott részletet. A filmrészletek gyors megtalálását a feltüntetett time-code (TC) segíti.
A kézikönyv utolsó fejezetében olyan tanulmányokat gyűjtöttünk össze, melyek a holocaust feldolgozásának speciális aspektusaihoz nyújtanak segítséget.

Az elmúlt félév

Pilisborosjenői szeminárium

A legutóbbi továbbképzésünket március 31. és április 2. között tartottuk Pilisborosjenőn. Hagyományainkhoz híven a kezdőtovábbképzéssel párhuzamosan haladó csoport is volt azoknak a kollégáknak, akik korábban voltak már kezdő szemináriumon. Továbbképzéseinken a szöveggyűjtemény tematikáját követve ismertetjük meg kollégáinkat a szemléletében és tartalmában is teljesen új programmal. A program átadásakor új, sokszor játékos módszereket tanítunk, melyek az osztályban is alkalmazhatóak és elősegítik a diákok tevékeny részvételét és inspirálja őket véleményük kifejtésére. Új módszer a magyar iskolákban a napló vezetése, amelyben a diákok észrevételeiket, gondolataikat, érzelmeiket gyűjthetik össze és nyomon követhetik saját fejlődésüket.
Néhány észrevétel a márciusi szemináriumon résztvevő tanárok értékeléseiből:

  • "Tökéletes környezetben, minden feltételt biztosítva zajlottak a foglalkozások. Igazi munkáltató tréning volt, s ez így jó, így lehet belőle tanulni. Gördülékeny, színes volt minden részlete. A tréning vezetői igazi profik."
  • "Sok új információt, praktikus tanácsot kaptam, csoportunk nagyon sikeresen tudott együttműködni."
  • "hiteles volt. Toleranciáról szólt toleráns trénerekkel."
  • "Tartalmas, változatos programok, állandó lekötöttség, de mindig volt motiváció, ami továbblendített."
  • "Tapasztalatcsere, új ismeretek, jó légkör, barátságok."
  • "Remek csoportdinamika, sok hasznos információ, rengeteg elgondolkodtató élmény."
  • "Felkészült csoportvezetők, nagyon jól használható módszerek, tanulságos csoport."

Zürichi szeminárium

Április első hetében Beró László vett részt Zürichben azon a továbbképzésen, melyet a "Szemtől szembe" program bostoni központja szervezett a Germeshausen Alapítvány támogatásával. A tréning célja az volt, hogy tájékoztassa a program tanításával foglalkozó szervezetek vezetőit a közeljövőben az internetre felkerülő dokumentumokról és felkészítse őket arra, hogyan koordinálják azon kollégáik munkáját, akik - diákjaikkal együtt is - részt akarnak venni a kutatásban, vitafórumokon, eszmecseréken a világhálón keresztül. Augusztusban Bostonban folytatódik a tréning. Bízunk benne, hogy a hálón keresztül sok magyar kolléga is bekapcsolódik majd a nemzetközi párbeszédbe. Azok a programot tanító kollégák, akik szeretnének több információt kapni az internetes címekkel, és hozzáféréssel kapcsolatban jelezzék ezt a következő e-mail címen: lbear@matavnet.hu

Zsidóság a magyar tankönyvekben

Kovács Mónika tanulmánya, amely egyszerre jelent meg idén májusban angolul és magyarul, az American Jewish Committee Közép- és Kelet-Európai Tananyag Kutatásának negyedik kötete. A kutatásban érintett országokban a rendszerváltozás megteremtette azt a lehetőséget, hogy az iskolai oktatásból eltűnjenek a tabuk, és megszűnjön az ideológiai tantételek uralma. A szabad és plurális társadalom iskolájában a történelemmel, a társadalommal és a kultúrával foglalkozó tantárgyak oktatásában a tények és összefüggések objektív bemutatásának és értelmezésük sokféleségének kell a középpontban állnia. Mit tanulnak a gyerekek a judaizmusról, a zsidó történelemről, a holocaustról és Izraelről? Elősegítik-e a tananyagok, hogy megismerjék a zsidó vallást és hagyományt, a zsidó történelmet és kultúrát? Képet nyújtanak-e az iskolai tankönyvek arról, hogy hogyan fonódott össze a zsidók története  az egyes országok történelmével? Világossá válik-e a diákok számára a náci népirtás hihetetlen mérete és egyedülálló volta? Megismerik-e a modern Izrael történetét, objektív képet kapnak-e a mai világban élő zsidókról? A magyar történelem, irodalom és földrajz tankönyvek vizsgálata során a szerző ezekre a kérdésekre keresett választ.
A tanulmányból a következő e-mailen vagy telefonszámon lehet ingyenes példányt kérni:
moka5@matavnet.hu, Tel: 06 30 243 1322

Federation of Jewish Child Survivors

Rene Lichtman-tól kaptunk kedves levelet, aki a Túlélő Zsidó Gyerekek Szövetségének alelnöke és felhívta a figyelmünket arra, hogy szervezetének web-oldalán keresztül leveleket lehet küldeni szövetség tagjainak, akik gyerekként mentek keresztül a Holocaust traumáján és szívesen beszélgetnek a mai gyerekekkel. Minden bizonnyal vannak magyarul beszélő túlélők is a szervezetükben. A web-oldal címe: www.fjcsh.org. Ha bárkinek segítségre van szüksége ezzel kapcsolatban kérjem, jelezze azt a következő e-mail címen: moka5@matavnet.hu

Programjaink a következő félévben

Kezdő + haladó szeminárium

Ebben az évben először tartunk öt napos képzést a nyári szünet utolsó hetében, amely magában foglalja a kezdő és a haladó szeminárium programját is. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők 60 kredit pontot kapnak.
Hely és időpont: Augusztus 21-25.
Pedagógus-továbbképző Módszertani és Információs Központ
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.
A tanfolyam díja (szállást, étkezést, szöveggyűjteményt is tartalmazza): 30. 000 Ft.
Korlátozott számban elfogadunk jelentkezést részleges térítéses vagy térítésmentes formában is.
Jelentkezési határidő: 2000. Július 1.

Dialogue for the future

A program különböző európai országok szervezeteinek együttműködésén alapul, amelynek keretében diákcsoportok értekeznek az európai közös jövő kérdéseiről, a kelet-nyugati kapcsolatok elmélyítéséről, a demokratikus jogállam lehetőségeiről, az iskolarendszerről, a diákjogokról és a fiatalok helyzetéről.
Szeptemberben rendezzük meg az Egyesület által meghirdetett pályázat döntőbe került diákjainak és felkészítő tanárainak találkozóját, amelynek célja annak a tíz diáknak a kiválasztása, akik 2001 áprilisában majd Magyarországot képviselik azon a találkozón, melynek Egyesületünk a házigazdája. Mind a magyar Dialogue programot, mind a nemzetközi találkozót támogatja a Soros Alapítvány.

Párhuzamos kezdő és haladó szeminárium

A következő párhuzamos kezdő és a haladó szeminárium a jövő félévben november elején lesz. A haladó tanfolyamra azok jelentkezését várjuk, akik korábban már voltak kezdő szemináriumon. A tanfolyam elvégzése után a résztvevők 30 kredit pontot kapnak.
Hely és időpont: November 3-5.
Pedagógus-továbbképző Módszertani és Információs Központ
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.
A tanfolyam díja (szállást, étkezést, szöveggyűjteményt is tartalmazza): 15. 000 Ft.
Korlátozott számban elfogadunk jelentkezést részleges térítéses vagy térítésmentes formában is.
Jelentkezési határidő: 2000. Október 2.

Holocaust és állampolgári felelősség: oktatási fórum

Egyesületünk nemzetközi oktatási konferencia megszervezésével is szeretné elmélyíteni a Holocaust Emléknapra való felkészülést, célunk minél több olyan tapasztalat, módszer és oktatási segédanyag bemutatása, amelyeket más országokban dolgoztak ki. A konferencián bemutatott oktatási segédleteket, dokumentumokat, filmeket és módszereket elérhetővé szeretnénk tenni a magyar tanárok számára és lehetőséget teremteni mind a hazai iskolák közötti, mind a hazai és külföldi iskolák közötti kapcsolatok, tapasztalatcserék kialakulására a Holocaust és állampolgári felelősség oktatás területén.

Az Oktatási Fórum tervezett időpontja és helyszíne: 2001. január-február, Budapest.
További információkat a Fórumról a következő Hírlevélben közlünk.

Szeminárium egyéni megbeszélés szerint

Amennyiben igény van rá, minimum 10 jelentkező esetén, Egyesületünk tagjai szívesen tartanak szemináriumot egyéni igényeknek megfelelő időpontban és helyszínen.
A szemináriumok díja 30 órára 15.000 Ft/fő + a szeminárium vezetőinek szállása.

Az Egyesület programjairól információkat a következő címeken és telefonszámokon lehet kapni (a jelentkezési lapokat is ezekre kérjük visszaküldeni!):
Hannah Arendt Egyesület:
2900 Komárom Táncsics M. u. 32.
Tel: 06 30 243 1322
Fax: 06 34 348 356
e-mail: lbear@matavnet.hu