In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 30/ 365 56 39,
Fax: 34/ 540 681

E-mailHírlevél

Hannah Arendt Egyesület

Felelős Kiadó: Kovács Mónika elnök
 

 I. Évfolyam 2. Szám

2000. Augusztus

 Kedves Kollégák,

szeretnénk legújabb Hírlevelünkkel is köszönteni az új tanévet,
amelyben reményeink szerint sokukkal találkozunk majd. Egyesületünk ebben a tanévben két nagy nemzetközi rendezvényt is szervez, amelyeket nagy várakozással és nem kis izgalommal készítünk elő.

2001 februárjában rendezzük Budapesten a "Holocaust és állampolgári felelősség: Oktatási Fórum" című rendezvényt, amelyre számos eladót várunk itthonról és külföldről egyaránt és amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a Holocaust Emléknapra való felkészülésben. Szeretnénk, ha a "hagyományos" konferenciáktól eltérően ez a Fórum inkább gyakorlati, mint elméleti lenne, arra kérjük az előadókat, hogy kiscsoportos keretben adják át módszereiket, tapasztalataikat. Szeretnénk, ha igazi párbeszéd alakulna ki a résztvevő tanárok és a különböző módszereket bemutató előadók között és igyekezni fogunk "fellazítani" a hagyományos konferencia kereteket.

A másik nagy rendezvény a Dialogue for the Future találkozó, amelyre több száz gyereket várunk, és reményeink szerint az együtt töltött hét tapasztalata elősegíti majd, hogy ne csak a másságot, hanem a hasonlóságot is meglássák egymásban.

Következő őszi tanárképzésünkre továbbra is várjuk a jelentkezéseket, és reméljük sokan kedvet kapnak a program továbbfejlesztésére, amit a most először kiírt pályázattal is szeretnénk elősegíteni.

Mindenkinek jó egészséget és sikeres munkát kívánok az új tanévre!

 Kovács Mónika

Kiadványaink

 Szöveggyűjtemény

"Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi viselkedés"
A serdülőkor olyan időszak, amikor a fiatalok a függetlenség, a szabadság és a felelősség fogalmainak értelmezésével küszködnek. Ugyancsak ez az időszak, amikor a kortárs csoportok és a kölcsönös emberi kapcsolatok felfedezése nagy hatást gyakorol rájuk. A szöveggyűjtemény olvasmányai abban segítik a fiatalokat, hogy saját identitásukról és a társadalomhoz való viszonyukról elgondolkodjanak. A szövegek gyakran különböző nézőpontokat mutatnak be, egymással vetélkedő felfogásokat, hiszen nemcsak saját magunkat, hanem embertársainkat is meg kell tanulnunk megérteni. A serdülőkor idején a személyiség jelentős mértékben fejlődik, a diákoknak saját gondolkodásuk működését is meg kell érteniük. A tananyag a kognitív érést és a történelem iránti fogékonyságot azzal is fejleszti, hogy konfliktushelyzeteket mutat be, s újra meg újra szembesíti a hallgatók egyszerű válaszait a történelemi kérdések komplexitásával. Azt is végiggondolhatják, milyen egyéni választási lehetőségeik vannak abban a társadalomban, amelyben élnek és választásaiknak milyen következményei lehetnek. A diákok olyan szókincsre tehetnek szert, mely a döntéshozatalhoz szükséges, s melyet érveléskor használhatnak. Miközben azzal birkóznak, hogy megismerjék, milyen választási lehetőséggel rendelkeztek az egyes emberek a náci uralmat megelőző időszakban, a diákok egyre kevésbé találják kielégítőnek a szimpla válaszokat arra a kérdésre, hogy miért bukott el a demokrácia Németországban. Lassan kezdik meglátni az összefüggéseket a múlt és a jelen között, és talán azt is megfogalmazzák, hogy mit lehetett volna akkor és mit kell ma tenni. A szöveggyűjtemény feldolgozásához a hagyományosnál lazább iskolai keretekre van szükség, hiszen csak a bizalom légkörében fogalmazhatóak meg fontos kérdések és válaszok. Tanárképző szemináriumainkon azokat a módszereket mutatjuk be, amelyek segítenek az ilyen légkör kialakításában. A szöveggyűjteményt minden szemináriumunkon résztvevő tanár megkapja és ha a programot tanítani szeretné az iskolai könyvtár részére is kérhet példányokat.

 Dokumentumfilm-összeállítás

A kazetta kilenc szerkezeti egységből áll és követi a szöveggyűjtemény felépítését, illetve a továbbképzések programját. Valamennyi blokkhoz feldolgozási kérdéseket is összeállítottunk. A blokkok elején jelezzük, hogy melyik fejezethez kapcsolhatók a filmek leginkább, az egyes filmek mellett pedig a témát feldolgozó olvasmány száma és a fejezet száma is szerepel. A filmrészleteket külföldi és magyar dokumentumfilmekből és filmhíradókból válogattuk össze és bekerült az összeállításba a Hannah Arendt Egyesület néhány saját készítésű interjúja is. A filmek átlagosan 15-20 perc időtartamúak és természetesen felhasználhatóak a szöveggyűjtemény fejezeteitől függetlenül is.

Kézikönyv

Tanári kézikönyvünkkel elsősorban azoknak a kollégáknak szeretnénk megkönnyíteni a munkáját, akik egy vagy több továbbképzés keretében már személyesen megismerkedtek a programmal, s arra az elhatározásra jutottak, hogy saját iskolájukban is kipróbálják azt egy-egy tanulócsoporttal, amihez várhatóan egy-két újszerű iskolai döntésre és egyeztetésre is szükség lesz majd.
A kézikönyv első fejezete arról szól, hogyan lehet a makro-és mikrotantervek közegében elhelyezni a modult, valamint tanmenet javaslatokat tartalmaz.
A szituációs játékok és drámatechnikai módszerek nélkülözhetetlenek a tanítási folyamatban. "Strukturált gyakorlatok" címen ezzel kapcsolatban ad segítséget a következő fejezet.
A harmadik egységben a program elemeinek hatékonyabb elsajátításához készült filmanyagok bemutatása található, utalásokkal arra, hogy melyik könyvfejezethez lehet jól használni az adott részletet. A filmrészletek gyors megtalálását a feltüntetett time-code (TC) segíti.
A kézikönyv utolsó fejezetében olyan tanulmányokat gyűjtöttünk össze, melyek a holocaust feldolgozásának speciális aspektusaihoz nyújtanak segítséget.