In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 30/ 365 56 39,
Fax: 34/ 540 681

E-mail 

A Hannah Arendt Egyesület új tanárképző programja

Tolerancia a demokráciában: az előítélet-mentes gondolkodás kialakítása az iskolában

A továbbképzés célja:

Az emberi jogok, az egyenlőség, az emberi méltóság tiszteletben tartása az európai gondolkodás sarkkövei, ugyanakkor a kisebbségek sikeres integrációjának legfontosabb feltételei is. A demokratikus értékek megalapozása, a kisebbségek iránti tolerancia kialakítása az iskola egyik legfontosabb feladata. A továbbképzés célja a tanárok elméleti és gyakorlati felkészítése ezeknek az értékeknek az átadására.

A továbbképzés tartalma:

Az előítéletek és sztereotípiák kialakulása, működésük és funkcióik. A rasszizmus, a szexizmus és a különböző csoportok elleni előítélet és diszkrimináció a mindennapi életben. Mit lehet tenni az előítéletek ellen? A többségi és a kisebbségi identitásfejlődés szakaszai, az akkulturalizáció és a különböző kultúrák találkozása.

A szociálpszichológiai ismeretek elsajátítását és a különböző témák megvitatását saját élmény jellegű gyakorlatok egészítik ki.

A továbbképzés minden tanár kollégának szól. A képzés minisztériumi akkreditációja folyamatban van.

A továbbképzés helye és ideje: 2002.03.22-24. (30 óra), Budapest.

Részvételi díj étkezéssel (szállás nélkül) 20 000 Ft, szállással (2 éjszaka) 30 000 Ft.

Amennyiben az iskolának nincs módja az egész részvételi díj befizetésére, de szeretnének részt venni a továbbképzésen, kérjük ezt levélben jelezzék az Egyesületnek.

A jelentkezési lapot március 1-ig a következő címre kérjük eljuttatni, a jelentkezés elfogadásakor megküldjük a továbbképzés programját:

Beró László, Hannah Arendt Egyesület, Jókai Mór Gimnázium

2900 KomáromTáncsics M. u. 32. T: 06 30 365 5639 T/fax: 06 34 540 681

e-mail: lbear@matavnet.hu

 

A Hannah Arendt Egyesület tavaszi programja

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A holokauszt és az emberi természet

Áprilisban másodszor kerül sor a Holokauszt Emléknapra az iskolákban. Erre a tanártovábbképző programra azokat a tanár kollégákat várjuk, akik szeretnének segítséget kapni az Emléknapra való felkészüléshez.

Az elmúlt öt évben Egyesületünk - a Soros Alapítvány támogatásának köszönhetően - több mint tizenöt tanárképző szemináriumon mutatta be a "Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című programot. Ötszáznál is több tanár vett részt bevezető szemináriumokon és sokan jöttek vissza hozzánk haladó képzésre is. Programunk sikere azt mutatja, hogy iskoláinkban nagy igény van olyan új tananyagokra, amelyek a történelmi kiindulópont mellett a pszichológiai, szociológiai, etikai és filozófiai nézőpontoknak is teret adnak, elősegítik a kooperatív és többszempontú feldolgozást, a szokványos "ki" és "hol" helyett inkább a "miért" és "hogyan" kérdéseket teszik fel.

A továbbképzésen résztvevő tanárok megismerkedhetnek a "Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi viselkedés" című szöveggyűjteménnyel és dokumentumfilm összeállítással. A szöveggyűjtemény feldolgozásához a hagyományosnál lazább iskolai keretekre van szükség, hiszen csak a bizalom légkörében fogalmazhatóak meg fontos kérdések és válaszok. Tanárképző szemináriumainkon azokat a módszereket mutatjuk be, amelyek segítenek az ilyen légkör kialakításában. A szöveggyűjteményt minden szemináriumunkon résztvevő tanár megkapja és ha a programot tanítani szeretné az iskolai könyvtár részére is igényelhet további példányokat. A továbbképzés minisztériumi akkreditációval rendelkezik, 30 kredit pontot kapnak a résztvevők.

A továbbképzés helye és ideje: 2002. 03. 22-24. (30 óra), Budapest.

Részvételi díj étkezéssel (szállás nélkül) 20 000 Ft, szállással (2 éjszaka) 30 000 Ft.

Amennyiben az iskolának nincs módja az egész részvételi díj befizetésére, de szeretnének részt venni a továbbképzésen, kérjük ezt levélben jelezzék az Egyesületnek.

 

A Hannah Arendt Egyesület új könyve

Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika (szerk.)

A Holokauszt Emléknap iskolai bevezetésének alkalmából, a holokausztoktatás módszereinek és megközelítéseinek megismertetésére, a Hannah Arendt Egyesület és a budapesti Goethe Intézet nemzetközi oktatási konferenciát rendezett 2001 februárjában "Holokauszt és állampolgári felelősség " címmel. Kötetünk ennek a konferenciának az alkalmából született.

A holokausztoktatás feladata bemutatni azokat a folyamatokat, amelyek egyeseket áldozatokká, másokat tettesekké vagy be nem avatkozó nézőkké tettek. A legfontosabb azt megmutatnunk, hogy sokszor léteztek alternatívák, lehetett volna másként is cselekedni, megvolt a lehetőség az emberi szabadság kinyilvánítására. A kérdés: miért mondtak le erről oly sokan?

TARTALOM: Előszó; Kertész Imre: A száműzött nyelv; Holokauszt Emléknap Magyarországon: történelem - emlékezet - demokrácia: kerekasztal-beszélgetés; Theodor W. Adorno: Nevelés Auschwitz után; Matthias Heyl: Nevelés Auschwitzról, Auschwitz után - az oktatás változzék szociológiává.; Christer Mattsson: Holokausztoktatás: a svéd modell. Az "Élő Történelem" program; Gottfried Kössler: Perspektívaváltás. Javaslatok a holokauszt történetének és hatásának tanítására; Margot Stern Strom, Martin Sleeper és Mary Johnson: Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal: A történelem és az etika szintézise a hatékony történelemoktatásban; Chava Baruch: Zsidó tanárok és tanítványok szembesülése a holokauszttal; Julia Chaitin: A holokauszt jelentősége a túlélők gyermekei és unokái számára; Heike Deckert-Peaceman: Mit mesélhet a Kisnyuszi a magyar gyerekeknek a holokausztról? A holokauszt tanítása általános iskolásoknak a gyermekirodalom segítségével; Ido Abram: Nevelés Auschwitz után - kisebb gyerekeknek is; Richelle Budd Caplan: Oktatási vezérelvek a Soa oktatásában; Jan Munk - Vojtěch Blodig: A Terezini Emlékhely oktatási programjai.

A könyv ára: 1500 Ft

A Hannah Arendt Egyesület által kiadott mesekönyv

Eve Bunting: A Rettentő Valamik.

A Holokauszt allegóriája

A könyv főszereplője Kisnyuszi, aki békében él az erdei tisztáson a többi nyúl és más állatok társaságában, addig a napig, amíg a Rettentő Valamik meg nem jelennek a színen. Az első napon a Rettentő Valamik a tollas állatokat hurcolják magukkal, és azok az állatok, akiknek nincs tolluk megkönnyebbülve veszik tudomásul, hogy nem értük jöttek, ők biztonságban vannak. A madarak elhurcolása után hamar megszületik a válasz, vajon miért is "érdemelték meg" sorsukat, "mindig túl zajosak voltak". A Rettentő Valamik azonban visszatérnek és magukkal viszik a bozontos farkú mókusokat. A nyulak ismét csak megtalálják a magyarázatot, "a mókusok mindig kapzsik voltak". Következő áldozataik a vízben élő állatok, és a nyulak erre is könnyen magyarázatot találnak, "a halak hideg, barátságtalan lények, sohasem álltak szóba velünk". Nemsokára a tüskéshátúakért is eljönnek és nem marad más a tisztáson csak a nyulak. Végül a Rettentő Valamik a nyulakért is eljönnek és Kisnyuszi, aki elbújik egy kő mögött egyes egyedül marad a tisztáson. Ekkor Kisnyuszi ráeszmél, hogyha az állatok nem nézték volna tétlenül, ahogy a többieket elhurcolják, talán megmenekülhettek volna. "Bárcsak összefogtunk volna mi, állatok, akkor a dolgok másként alakultak volna", mondja.

Martin Niemöller gyakran idézet példázata juthat eszünkbe Kisnyuszi történetét olvasva: "Amikor Németországban a kommunistákért jöttek, én nem álltam ki értük, mert nem voltam kommunista. Aztán a zsidókért jöttek, és én nem álltam ki értük, mert nem voltam zsidó. Aztán a szakszervezeti tagokért jöttek, és én nem álltam ki értük, mert nem voltam szakszervezeti tag. Aztán a katolikusokért jöttek, és én nem álltam ki értük, mert protestáns voltam. Aztán értem jöttek, és addigra már senki sem maradt, aki kiálljon mellettem."

A mese rólunk és nekünk szól, ezt a könyvet mindenkinek ajánljuk kisiskolásoknak és nagyobbaknak egyaránt.

A könyv ára: 300 Ft

A megrendelő lapot kérjük küldje vissza a Hannah Arendt Egyesület postai vagy e-mail címére:

1064 Budapest Izabella u. 46.

e-mailen