In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 30/ 365 56 39,
Fax: 34/ 540 681

E-mail
Engedelmesség és ellenállás:
alternatívák a nemzetiszocialista diktatúra idején


A Hannah Arendt Egyesület és Goethe-Institut Inter Nationes közös Nemzetközi Oktatási Fóruma
Budapest, 2003. február 3-4.


Győri János: "Felejtés az emlékezés által" - Tanítható-e, tanítandó-e Kertész Imre művészete az iskolában?

A workshop két jól elkülöníthető részre tagolódik.
Az első részben arról folytatunk eszmecserét, hogy pszichoszociális, kognitív fejlettségi, illetve szövegértelmezési képességbeli szempontokat figyelembe véve egyáltalán taníthatónak tartjuk-e Kertész Imre műveit a magyar iskolákban, s ha igen, mely szövegeket, milyen életkorú és felkészültségű diákok esetében gondoljuk feldolgozhatónak.
Megvitatjuk azt is, hogy figyelembe kell-e, figyelembe lehet-e vennie a tanárnak a Kertész Imre-művek tanítása során, hogy tanítványai között vannak-e a Holocaustban (bármely oldalról) érintett harmadik generációs tanulók. A megbeszélés során felhasználjuk Kertész Imre témánk szempontjából is releváns írásrészleteit, illetve nyilatkozatait, valamint a szerzővel a Hannah Arendt Egyesület által készített videós interjú részleteit.
A workshop második részében a Sorstalanság-ból vett szövegrészleteken azt vizsgáljuk meg, hogy az irodalomtanítás különböző megközelítésmódjait tekintve, illetve a tanítás/tanulási folyamat szervezése szempontjait szem előtt tartva milyen lehetőségeket látunk Kertész Imre műveinek oktatásában. Ennek megfelelően kiscsoportos munkában megvizsgáljuk majd, hogy a történeti/kulturálisörökség-központú, analitkus, élményközpontú, nyelvi, attitüdinális, illetve eklektikus megközleítésmódok alkalmazhatóak-e a Sorstalanság feldolgozására vagy ellenállnak a mű iskolai feldolgozásának, illetve hogy milyen lehetőségeket kínálnak a tanításban a frontális, csoportos, kiscsoportos, egyéni, projektrendszerű és más munkaszervezési módok.

Egyéb felhasznált szöveg: Spiró György: Non habent sua fata In: Spiró György: Magániktató - esszégyűjtemény