In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

2002. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 06 30 243 1322,
Fax: 34/ 540 681

E-mail
Szakmai beszámoló a Hannah Arendt Egyesület 2002-ben végzett tevékenységéről


A Hannah Arendt Egyesület profilja


A Hannah Arendt Egyesület non-profit szervezet. Célja olyan tananyagok bevezetése az iskolai oktatásba, amelyek a rasszizmus, az előítéletesség és a csoportközi erőszak elutasítására, az emberi jogok tiszteletben tartására, az állampolgári felelősség tudatos vállalására és a multikulturális gondolkodásmód kialakítására ösztönzik a diákokat.
A Hannah Arendt Egyesületet 1997-ben alapították tanárok, pszichológusok és oktatási szakértők, akik ezt megelőzően tanárképző szemináriumokon mutatták be a "Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című programot. A program 1995-ben indult, amikor a Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési Programja megállapodott az amerikai Facing History and Ourselves Alapítvánnyal a szöveggyűjtemény lefordításáról és kiegészítéséről. 1997-ben a Soros Alapítvány támogatásával megjelent magyarul a "Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal" című szöveggyűjtemény, majd 1999-ben a szöveggyűjteményt kiegészítő videó-összeállítás és tanári kézikönyv. Az elmúlt öt évben Egyesületünk - a Soros Alapítvány támogatásának köszönhetően - több mint tizenöt tanárképző szemináriumon mutatta be a "Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című programot. Ötszáznál is több tanár vett részt bevezető szemináriumokon és sokan jöttek vissza hozzánk haladó képzésre is. Programunk sikere azt mutatja, hogy iskoláinkban nagy igény van olyan új tananyagokra, amelyek a történelmi kiindulópont mellett a pszichológiai, szociológiai, etikai és filozófiai nézőpontoknak is teret adnak, elősegítik a kooperatív és többszempontú feldolgozást, a szokványos "ki" és "hol" helyett inkább a "miért" és "hogyan" kérdéseket teszik fel.2002 évi tevékenységek


I. Tanártovábbképző tréningek

I/1. Tanár továbbképzések
a) Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A holokauszt és az emberi természet.

Négy alkalommal:
Bevezőt továbbképzés: 2002. május 3-5. és május 31 - június 2. Dombóvár
Haladó továbbképzés: 2002. október 4-6. és december 13-15. Dombóvár

A továbbképzés tartalmi leírása:
A továbbképzésen résztvevő tanárok megismerkedhetnek a "Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című szöveggyűjteménnyel és dokumentumfilm összeállítással. A szöveggyűjtemény feldolgozásához a hagyományosnál lazább iskolai keretekre van szükség, hiszen csak a bizalom légkörében fogalmazhatóak meg fontos kérdések és válaszok. Tanárképző szemináriumainkon azokat a módszereket mutatjuk be, amelyek segítenek az ilyen légkör kialakításában. A szöveggyűjteményt minden szemináriumunkon résztvevő tanár megkapja és ha a programot tanítani szeretné az iskolai könyvtár részére is igényelhet további példányokat. A továbbképzés minisztériumi akkreditációval rendelkezik, 30 kredit pontot kapnak a résztvevők.

A továbbképzéseken 10-10 tanár vett részt.

b) Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A holokauszt és az emberi természet. Egyetemi kurzusok
Mindkét tavaszi és az őszi szemeszterben is folytatódott a program oktatása az ELTE-n speciálkollégium formában tanárszakos hallgatók részére.

A kurzusokon a két félévben összesen 40 hallgató vett részt.


c) Tolerancia a demokráciában: az előítélet-mentes gondolkodás kialakítása gyermekkorban.

Egy alkalommal: 2002. márc. 22-24. Budapest

A továbbképzés célja:

Az emberi jogok, az egyenlőség, az emberi méltóság tiszteletben tartása az európai gondolkodás sarkkövei, ugyanakkor a kisebbségek sikeres integrációjának legfontosabb feltételei is. A demokratikus értékek megalapozása, a kisebbségek iránti tolerancia kialakítása az iskola egyik legfontosabb feladata. A továbbképzés célja a tanárok elméleti és gyakorlati felkészítése ezeknek az értékeknek az átadására.

A továbbképzés tartalma:

Az előítéletek és sztereotípiák kialakulása, működésük és funkcióik. A rasszizmus, a szexizmus és a különböző csoportok elleni előítélet és diszkrimináció a mindennapi életben. Mit lehet tenni az előítéletek ellen? A többségi és a kisebbségi identitásfejlődés szakaszai, az akkulturalizáció és a különböző kultúrák találkozása. A szociálpszichológiai ismeretek elsajátítását és a különböző témák megvitatását saját élmény jellegű gyakorlatok egészítik ki. A továbbképzés minden tanár kollégának szól. A képzés minisztériumi tanár továbbképzési programként akkreditálta.

Egyesületünk új tanárképző programjának első tréningjén 20 tanár vett részt.

A program támogatói

A továbbképzési program kidolgozását, a facilitátorok kiképzését, az akkreditáció benyújtását és a tanár továbbképzés megrendezését a Hanadiv Charitable Foundation és a Soros Alapítvány támogatás tette lehetővé.


II. Nemzetközi oktatási fórum a Goethe Intézettel közösen: előkészítés


"Engedelmesség és ellenállás: alternatívák a nemzetiszocialista diktatúra idején" címmel a Hannah Arendt Egyesület és a Goethe Institut Inter Nationes Budapest nemzetkező oktatási fórumot szervezett, amelyet 2003. február 3-4-én tartott meg Budapesten, ennek a konferenciának az előkészítése történt meg 2002 második félévében.Pénzügyi beszámoló 2002 év


Tavalyi eredmény korrekcióval: 6 154 377 HUF

2002 évi bevétel: 3 513 327 HUF
Támogatás:

Hanadiv Ch. Foundation: 1 402 104 HUF
Oktatási Minisztérium: 280 000 HUF
Goethe Institut: 940 622 HUF


Tevékenységből: 890 601 HUF


Kiadás: 3 729 207 HUF
Posta, telefon: 271 466 HUF
Anyag, készlet: 143 029 HUF
Szolgáltatás: 3 224 511 HUF (Dialóg: 346 257 HUF)
Egyéb: 90 201 HUF (Dialóg: 4982 HUF)

Pénzügyi eredmény: 6 004 076 HUF


Egyenleg 2002 dec.31-én:
Bank összesen: 5 952 560 HUF

Főszámla: 1 459 419 HUF
Alszámla: 146 849 HUF
Lekötött: 4 346 292 HUF
Házi pénztár: 51 516 HUF