In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

2002. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 06 30 243 1322,
Fax: 34/ 540 681

E-mail
Beszámoló a Hannah Arendt Egyesület 2001-ben végzett tevékenységéről


A Hannah Arendt Egyesület non-profit szervezet. Célja olyan tananyagok bevezetése az iskolai oktatásba, amelyek a rasszizmus, az előítéletesség és a csoportközi erőszak elutasítására, az emberi jogok tiszteletben tartására, az állampolgári felelősség tudatos vállalására és a multikulturális gondolkodásmód kialakítására ösztönzik a diákokat.
A Hannah Arendt Egyesületet 1997-ben alapították tanárok, pszichológusok és oktatási szakértők, akik ezt megelőzően tanárképző szemináriumokon mutatták be a "Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című programot. A program 1995-ben indult, amikor a Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési Programja megállapodott az amerikai Facing History and Ourselves Alapítvánnyal a szöveggyűjtemény lefordításáról és kiegészítéséről. 1997-ben a Soros Alapítvány támogatásával megjelent magyarul a "Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal" című szöveggyűjtemény, majd 1999-ben a szöveggyűjteményt kiegészítő videó-összeállítás és tanári kézikönyv. Az elmúlt öt évben Egyesületünk - a Soros Alapítvány támogatásának köszönhetően - több mint tizenöt tanárképző szemináriumon mutatta be a "Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című programot. Ötszáznál is több tanár vett részt bevezető szemináriumokon és sokan jöttek vissza hozzánk haladó képzésre is. Programunk sikere azt mutatja, hogy iskoláinkban nagy igény van olyan új tananyagokra, amelyek a történelmi kiindulópont mellett a pszichológiai, szociológiai, etikai és filozófiai nézőpontoknak is teret adnak, elősegítik a kooperatív és többszempontú feldolgozást, a szokványos "ki" és "hol" helyett inkább a "miért" és "hogyan" kérdéseket teszik fel.


I. Tanártovábbképző tréningek, konferenciák és a "Dialogue for the future" program

I/1. Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum. 2001. február 18-21. Budapest


A konferencia témája
A Hannah Arendt Egyesület azért szervezett a Goethe Institut Budapest-tel közös konferenciát, hogy segítse a tanárok felkészülését az április 16-i Holokauszt Emléknapra, amely a 2000/2001 tanévben került bevezetésre.
A konferencia témája az volt, miként segíthetik a tanárok a rasszizmus, előítéletek, antiszemitizmus és totalitarianizmus következményeinek és a demokráciában való részvétel fontosságának megértését.

A konferencia céljai
· felhívni a figyelmet a Holokausztról és az állampolgári felelősségről szóló oktatás fontosságára
· minél több tananyagot, dokumentumot és módszert bemutatni a konferencián
· elősegíteni a magyar iskolák és más országok iskolái közötti együttműködést

Célcsoport
A konferenciára első sorban tanárokat, oktatási szakembereket és kutatókat vártunk. A résztvevő tanárok nagy része (84%) vidéki iskolákból érkezett. A konferencián hetvenöten vettek részt és a nyilvános kerekasztal-beszélgetésen körülbelül kétszáz érdeklődő jelent meg.

Program
A konferencia céljaival összhangban a program lehetőséget nyújtott az általánosabb kérdések megvitatására éppúgy, mint a különböző oktatási módszerek és tananyagok bemutatására, valamint a személyes kapcsolatok kialakítására.
Az első napon a Goethe Institut Budapest igazgatója, a Hannah Arendt Egyesület elnöke és az oktatási miniszter képviselője nyitotta meg a konferenciát.
A következő napon a részt vevők olyan programokkal és tananyagokkal ismerkedhettek meg, amelyeket különböző non-profit szervezetek dolgoztak ki: a Hannah Arendt Egyesület, a MAZSIHISZ, az Alapítvány az Emberi Jogok és a Béke Oktatásáért, a Holokauszt Dokumentációs Központ, a Mangó Műhely, a "Párbeszéd a toleranciáért" program, a Soá Alapítvány és a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola Judaisztikai Diák Kutatócsoportja. Két másik előadás arról szólt, hogy hogyan dolgozzák fel a német diákok a Holokauszt történetét. A nap folyamán bemutatott három filmet a résztvevők ingyen megkapták.
Az esti program során lehetőség nyílt a zsidó közösségi-kulturális életben fontos szerepet betöltő Bálint Zsidó Közösségi Ház tevékenységével való megismerkedésre és a Hóra-táncolás elsajátítására. A konferencia résztvevőit a Bálint Zsidó Közösségi Ház igazgatója meleg fogadtatásban részesítette.
A következő két nap során a Németországból, Izraelből, Svédországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett előadók mutatták be programjaikat és tananyagaikat kisebb csoportfoglalkozások formájában.
A Goethe Institut-ban rendezett nyilvános kerekasztal-beszélgetés, a "Holokauszt Emléknap Magyarországon: Történelem - Emlékezés - Demokrácia", amelyen Kertész Imre, Kende Péter, Kovács András és Szántó T. Gábor vett részt nagyon sok érdeklődőt vonzott, bizonyítván a konferencia témájának jelentőségét. A kerekasztal-beszélgetés alkalmából rendezett könyvvásáron, a kiadók - az Új Mandátum, a Múlt és Jövő és az Osiris - a bolti árnál jóval olcsóbban árulták témával kapcsolatos könyveiket.

Értékelés és eredmények
A résztvevőket a konferenciát öt kategória szerint értékelték: általában a konferenciát, a programot, a szervezést, a legjobb és a legrosszabb előadást. Az értékelőlapok szerint a résztvevők igen jónak találták a konferenciát: az átlagok a három első kategóriában 9.44 , 9.2 és 9.2 voltak tíz-fokú skálán. Legtöbben Chava Baruch, Christer Mattsson és Matthias Heyl előadásait értékelték legjobbként, valamint a kerekasztal beszélgetést. Egyik előadást sem említette kettőnél több ember, mint legrosszabbat. Az értékeléseket összegezve tehát levonhatjuk a következtetést, hogy a program igen jó fogadtatásra talált.
A konferenciáról több újságcikk is megjelent a magyar és német lapokban, és 70 perces összeállítás foglalkozott vele az MTV2 Tudóra című műsorában.
A konferencia eredményeképpen a Lauder zsidó Közösségi Iskola és a veszprémi Lovassy Gimnázium felvette a kapcsolatot egymással: a Lauder Iskola fotókiállítását az észak-magyarországi zsidó építészeti emlékekről meghívták a veszprémi iskolába.
A konferencián bemutatott "Lili és Anikó" című filmet bemutatják a békéscsabai főiskolai Zsidó Kulturális Napok keretében és egy helyi tv-csatorna is bemutatta.
Az év végén megjelent Egyesületünk kiadásában a Holokausztoktatás és autonómiára nevelés című kötet, amely a konferencia előadóinak cikkeit tartalmazza.

A konferencia megrendezését támogatta az Oktatási Minisztérium, a Friedrich Naumann Alapítvány, az Osztrák Kulturális Intézet, Kanada Nagykövetsége, a Holland Királyság Nagykövetsége, Izrael Állam Nagykövetsége és a Soros Alapítvány.I/2. A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége.
Nemzetközi oktatási fórum tanárok számára.
2001. november 30 - december 1. Budapest


A "Demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége" című konferencia megrendezésével Egyesületünk a baloldali diktatúrákkal kapcsolatos oktatást és megemlékezést szerette volna ösztönözni.

A konferencia tartalmi leírása:
A demokratikus politikai rendszer működésének egyik feltétele a demokratikus politikai kultúra megléte. A demokrácia politikai intézményei önmagukban nem elegendők e kultúra megteremtésére, ezen értékek megalapozásában és átadásában az iskolai szocializációnak van fontos szerepe. Az iskolai órák és megemlékezések során lehetőség nyílik arra, hogy a demokrácia politikai kultúráját szembeállítsuk a diktatúrák világával. A XX. század totalitárius rendszereinek történetével és működésével való szembesülés megvilágítja a diákok számára, hogy miért fontos az emberi jogok tiszteletben tartása, az állampolgári felelősség tudatos vállalása és a demokrácia intézményeinek megvédése.
A múlt sötét korszakaival való szembesülés - ilyenek voltak Magyarországon a fasiszta és a kommunista diktatúrák - egyetlen társadalom számára sem könnyű feladat. A szembesülés elmaradása azonban végzetes lehet a jelen és jövő demokráciájának szempontjából. A Hannah Arendt Egyesület ezért tartja küldetésének, hogy tanárképzések és konferenciák révén ösztönözze és segítse ezt a folyamatot.

A konferencia céljai:
· Felhívni a tanárok figyelmét a totális politikai rendszerekkel kapcsolatos oktatás fontosságára és szükségességére
· Interdiszciplináris tematika bemutatása, amely modellül szolgálhat az iskolai oktatáshoz
· Nemzetközi módszertani tapasztalatok megismertetése a magyar tanárokkal

A konferencia célcsoportja:
Budapesti és vidéki középiskolai tanárok voltak, a résztvevő tanárok többsége vidéki iskolákból érkezett. A konferenciára meghívót küldtünk minden magyar középiskolába, hirdetést tettünk közzé a "Köznevelés" című újságban, és meghívót kaptak mindazok a tanárok, akik korábban már résztvettek a Hannah Arendt Egyesület tanár továbbképzésén vagy konferenciáján.
A konferencia résztvevőinek száma 40 fő volt.

A konferencia értékelése:
A résztvevőket a konferenciát négy kategória szerint értékelték: általában a konferenciát, az előadások témáit, az előadások színvonalát és a szervezést, valamint rákérdeztünk arra is, hogy melyik előadást tartották a legjobbnak illetve a legrosszabbnak. Az értékelőlapok szerint a résztvevők igen jónak találták a konferenciát: az értékelési átlagok 9.4 , 9.2 és 9 és 9.5 voltak tíz-fokú skálán. Legtöbben Gyarmati György, Standeisky Éva és Bozóki András előadásait tartották legjobbnak. Egy előadást említette öten legrosszabbként, de többen hozzátették, hogy nem igen tudták követni. Az értékeléseket összegezve tehát azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a program igen jó fogadtatásra talált, ezt erősíti meg az a tény is, hogy minden résztvevő igennel válaszolt arra a kérdésünkre, hogy szívesen részt venne-e a témával kapcsolatos további továbbképzésen.

A konferencia támogatói a Soros Alapítvány és az Oktatási Minisztérium voltak.

I/3. Tanár továbbképzések


a) Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A holokauszt és az emberi természet.
Két alkalommal: 2001. május 4-6. és 2001. október 19-21. PilisborosjenőA továbbképzés tartalmi leírása:
A továbbképzésen résztvevő tanárok megismerkedhetnek a "Szemtől szembe a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című szöveggyűjteménnyel és dokumentumfilm összeállítással. A szöveggyűjtemény feldolgozásához a hagyományosnál lazább iskolai keretekre van szükség, hiszen csak a bizalom légkörében fogalmazhatóak meg fontos kérdések és válaszok. Tanárképző szemináriumainkon azokat a módszereket mutatjuk be, amelyek segítenek az ilyen légkör kialakításában. A szöveggyűjteményt minden szemináriumunkon résztvevő tanár megkapja és ha a programot tanítani szeretné az iskolai könyvtár részére is igényelhet további példányokat. A továbbképzés minisztériumi akkreditációval rendelkezik, 30 kredit pontot kapnak a résztvevők.

A továbbképzéseken 10-10 tanár vett részt.

A továbbképzés megrendezését a Soros Alapítvány támogatása tette lehetővé.

b) Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A holokauszt és az emberi természet.
Egyetemi kurzusok
Mindkét tavaszi és az őszi szemeszterben is folytatódott a program oktatása az ELTE-n speciálkollégium formában tanárszakos hallgatók részére.

A kurzusokon a három félévben össszesen 60 hallgató vett részt.
A kurzusokat a Soros Alapítvány támogatta.

I/4. Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A holokauszt és az emberi természet. A program bevezetésének támogatása a középiskolákban


Az előző félévben meghirdetett ösztöndíj pályázat során öt tanár kapott támogatást a program bevezetéséhez, a 2001-es évben került sor a beszámolók elfogadása után, az ösztöndíjak második részletének kifizetésére.

Az öt iskolában több mint 100 tanuló vett részt a program óráin.

A kurzusokat a Soros Alapítvány támogatta.

I/5. "Dialogue for the Future" program


Az Egyesület folytatta a "Dialogue" programban való részvételt és lebonyolította a 2001-es nemzetközi találkozót (a Soros Alapítvány külön projekt keretében támogatta a nemzetközi találkozót).

A program támogatói

A nemzetközi találkozó megrendezését a Soros Alapítvány, az Oktatási Minisztérium és a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat támogatta.

II. Kiadványok


II/1. Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. Kovács Mónika (szerk.)A "Holokauszt és állampolgári felelősség" című konferencia alkalmából született kötet a holokausztoktatás megközelítéseinek áttekintése.

TARTALOM: Előszó; Kertész Imre: A száműzött nyelv;
Holokauszt Emléknap Magyarországon: történelem - emlékezet - demokrácia: kerekasztal-beszélgetés;
Theodor W. Adorno: Nevelés Auschwitz után;
Matthias Heyl: Nevelés Auschwitzról, Auschwitz után - az oktatás változzék szociológiává…;
Christer Mattsson: Holokausztoktatás: a svéd modell. Az "Élő Történelem" program; Gottfried Kössler: Perspektívaváltás.Javaslatok a holokauszt történetének és hatásának tanítására;
Margot Stern Strom, Martin Sleeper és Mary Johnson: Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal: A történelem és az etika szintézise a hatékony történelemoktatásban;
Chava Baruch: Zsidó tanárok és tanítványok szembesülése a holokauszttal;
Julia Chaitin: A holokauszt jelentősége a túlélők gyermekei és unokái számára;
Heike Deckert-Peaceman: Mit mesélhet a Kisnyuszi a magyar gyerekeknek a holokausztról? A holokauszt tanítása általános iskolásoknak a gyermekirodalom segítségével;
Ido Abram: Nevelés Auschwitz után - kisebb gyerekeknek is!;
Richelle Budd Caplan: Oktatási vezérelvek a Soa oktatásában;
Jan Munk - Vojtěch Blodig: A Terezini Emlékhely oktatási programjai

A könyv megjelenését a Holland Királyság Nagykövetsége és a Soros Alapítvány támogatása tette lehetővé.

II/2. Eve Bunting: A Rettentő Valamik. A Holokauszt allegóriája


Martin Niemöller gyakran idézet példázata juthat eszünkbe Kisnyuszi történetét olvasva:
"Amikor Németországban a kommunistákért jöttek, én nem álltam ki értük, mert nem voltam kommunista. Aztán a zsidókért jöttek, és én nem álltam ki értük, mert nem voltam zsidó. Aztán a szakszervezeti tagokért jöttek, és én nem álltam ki értük, mert nem voltam szakszervezeti tag. Aztán a katolikusokért jöttek, és én nem álltam ki értük, mert protestáns voltam. Aztán értem jöttek, és addigra már senki sem maradt, aki kiálljon mellettem."

A könyv megjelentetését a Soros Alapítvány támogatása tette lehetővé.

III. A Hannah Arendt Egyesület egyéb tevékenységei:III/1. TovábbképzésekAz Egyesület trénereit folyamatosan tovább képezzük, biztosítva evvel, hogy a program újabb és újabb módszerekkel és tudásanyaggal gazdagodjon.
Egyesületünk négy tagja vett részt a Facing History and Ourselves továbbképzésén, amelynek témája az Internet felhasználása volt "Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal" program tanításában. (Prága, 2001. 04.27-05.01.)
Ujhelyi Adrienn a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány egy hetes képzésén (A nonprofit menedzsment rendszere, a szervezet működtetése) vett részt. (Seregélyes, 2001.07.03-08.)

III/2. Előadások


Kovács Monika előadást tartott a "Szemtől szemben" programról az Európai Pszichológus Hallgatók XV. Konferenciáján (Budapest, 2001. 04.04-08.)

Hannah Arendt Egyesület pénzügyi beszámolója 2001 évre

2001. jan.1.:
bank: 3 443 124 Ft
házi pénztár: 32 239 Ft
összesen: 3 475 363 Ft

Tevékenységből származó bevételek: 2 648 276 Ft
Támogatások: 13 043 971 Ft
2001 évi bevételek összesen: 15 692 247 Ft

Rendelkezésre álló források 2001 évre összesen: 19 167 610 Ft

Kiadások: 13 507 681 Ft
------------------------------------------------------------------------------
5 659 929 Ft
Eredmény 2001. dec. 31:
bank: 5 699 454 Ft
házipénztár: 10 475 Ft
túlköltés (kölcsön): 50 000 Ft

Részletezések

Bevételek (tevékenység és támogatás): 15 692 247 Ft

Tevékenység (részvételi díj, segédanyag, könyv, bank kamat): 2 648 276 Ft

Soros Alapítvány támogatás: 2 700 000 Ft
Kanada Nagykövetsége támogatás: 188 530 Ft
Osztrák Kulturális Intézet támogatás: 129 765 Ft
Oktatási Minisztérium támogatás: 400 000 Ft
Hanadiv Charitable Foundation támogatás: 2 810 676 Ft
Holland Királyság Nagykövetsége támogatás: 1 200 000 Ft
Dialogue for the Future támogatás: 200 000 Ft
Oktatási Minisztérium támogatás: 1 500 000 Ft
Mobilitás Ifjúsági Szolgálat támogatás: 3 915 000 Ft
Támogatás összesen: 13 043 971 Ft

Kiadások: 13 507 681 Ft

Anyag, áru: 854 425 Ft
Egyéb: 12 653 255 Ft

Budapest, 2002, 04.01.

Kovács Monika
elnök