In English

Bemutatkozás

Kiadványok

Tanári kézikönyv

Szöveggyűjtemény

Eve Bunting: A Rettentő Valamik

Kovács Mónika (szerk.): Holokausztoktatás és autonómiára nevelés

Kovács Mónika: Zsidóság a magyar tankönyvekben

Hírlevelek

Tanártovábbképzések

Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal

Tolerancia a demokráciában

Konferenciák

Holokauszt és Állampolgári Felelősség Oktatási Fórum

A demokrácia és a szovjet-típusú társadalom öröksége

Engedelmesség és ellenállás

"Párbeszéd a jövőért"

Sajtóvisszhang

2001. évi beszámoló

2002. évi beszámoló

Linkek

HaNNaH aReNDT Egyesület

1064, BUDAPEST
Izabella u. 46.

Tel: 06 30 243 1322,
Fax: 34/ 540 681

E-mail

A Hannah Arendt Egyesület non-profit szervezet. Célja olyan tananyagok bevezetése az iskolai oktatásba, amelyek a rasszizmus, az előítéletesség és a csoportközi erőszak elutasítására, az emberi jogok tiszteletben tartására, az állampolgári felelősség tudatos váltatására és a multikultúrális gondolkodásmód kialakítására ösztönzik a diákokat.

A Hannah Arendt Egyesületet 1997-ben alapították tanárok, pszichológusok és oktatási szakértők, akik ezt megelőzően tanárképző szemináriumokon mutatták be a "Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című programot. Az Egyesület további tanárképző szemináriumok mellett olyan módszertani központot alakít ki, amely a képzésen részt vett tanárokat segíti munkájukban, újabb szakmai anyagokat biztosít számukra és kialakítja a programot alkalmazó iskolák hálózatát.

A "Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal. A Holocaust és az emberi természet" című programot, melyet az Amerikai Egyesült Államokban indítottak útjára ma már Kanadában és Európában is sok iskolában bevezették. 1997-ben a Soros Alapítvány támogatásával megjelent magyarul a "Szemtől szemben a történelemmel és önmagunkkal" című szöveggyűjtemény. A magyar kötet megőrizte az eredeti amerikai könyv szerkezetét, gondolati ívét és fejezeteinek nagy részét, ugyanakkor az eredeti szövegeket a magyar történelemmel, a mai magyar társadatommal és a Magyarországon élő kisebbségekkel foglalkozó fejezetek egészítik ki.

A tanárképző szemináriumokon a résztvevők megismerkednek a tananyag interdiszciplináris megközelítésével és tanítási módszerévet. A történetem mellett tanulmányozzák a pszichológiai, szociológiai, etikai és filozófiai nézőpontokat is, és elsajátítják a kooperatív tanítás, valamint a demokratikus osztálylégkör kialakításának módszereit. A tanárképzési programot benyújtottuk akkreditációra, a résztvevők oklevelet és kredit pontot kapnak.

"Az őrült végeredményhez - a koncentrációs táborok társadalmához - képest áttekinthető és logikus az a folyamat, amelynek során az embereket felkészítik erre a célra, valamint azok a módszerek, amelyekkel hozzászoktatják őket ezekhez a körülményekhez. A holttetemek eszeveszett tömegtermelését az élőhalottak történelmileg és politikailag érthető előkészítése előzi meg. (...) ez viszont csak azért következhetett be, mert az emberi jogok, amelyeket filozófiailag sohasem alapoztak meg; csupán megfogalmaztak, amelyeket politikailag sohasem garantáltak, csupán meghirdettek, hagyományos formájukban minden érvényüket elvesztették."

(Hannah Arendt)